ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

0
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η έκπτωση κατά 30% στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας της COSMOTEεπεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους του ΟΤΕ {και όχι μόνο στα μέλη συγκεκριμένου συλλόγου}.
Από τις 16/09/2013 όλοι οι συνταξιούχοι ΟΤΕ έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την προσφορά έκπτωσης παγίου εφόσον προσκομίσουν σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου COSMOTE και ΟΤΕshop, τoπαρακάτω δικαιολογητικό:
Ø  αντίγραφο του τελευταίου φύλλου ή πρόσφατου φύλλου της επικουρικής σύνταξης ΤΑΥΤΕΚΩ
           ή εναλλακτικά
Ø  αντίγραφο της Απόφασης Συνταξιοδότησης, όπου θα αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος είναι πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ. Αν δεν αναγράφεται, τότε αντίγραφο του τελευταίου φύλλου εκκαθάρισης της κύριας σύνταξης ή την επιστολή απόλυσης.
Την ενεργοποίηση της έκπτωσης μπορείτε να ζητήσετε και στο 13838 {θα σας ζητήσουν να στείλετε με φαξ ή με emailτα παραπάνω δικαιολογητικά}.
Τέλος μπορείτε να στείλετε μια απλή αίτηση, αντίγραφο της ταυτότητάς σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο φαξ 210-2511004.-
Μοιραστείτε το.

Σχολιάστε

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για ότι σας αφορά ;

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας, συμπληρώνοντας το όνομα και το email σας !

Τα στοιχεία που υποβάλετε μέσω της φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας μας είναι ασφαλή & δεν μοιράζονται με κανένα τρίτο μέλος ή πάροχο υπηρεσιών.