Φορολογικές δηλώσεις:
Για όσους έχουν την δυνατότητα & την υπομονή να τις συμπληρώσουν μόνοι τους, οι οδηγίες απο το συνάδελφο της Εθνικής θα τους βοηθήσουν. Κάθε βοήθεια απο όποιον  μπορεί να συμβάλλει ευπρόσδεκτη:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
Φορολογικού έτους 2020
Οικονομικού έτους 2021
■■■■■■■■■■■■■■
1. Στις 27/5/2021 έχουμε το άνοιγμα υποβολής τής
φορολογικής δήλωσης.
2. Η υποβολή μπορεί να
ολοκληρωθεί μέχρι 28/7/2021.
3. Εάν καταβληθεί ολοσχερώς ο οφειλόμενος φόρος, μέχρι 30/7/2021 μπορούμε να λάβουμε την έκπτωση του 3%.
4. Μπορεί η δήλωση να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι 27/8/2021,
χωρίς την έκπτωση του 3% , με 8 μηνιαίες δόσεις.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταβληθούν μαζί , δύο (2) δόσεις, του ΙΟΥΛ. και ΑΥΓ.
Οι υπόλοιπες έξι (6) δόσεις
ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ.2021,
ΙΑΝ. ΦΕΒ.2022 ,
καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα
του μήνα.
5. ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ
taxisNET
●●●●●●●●●●
(2)Επιλογή myTaxisNet
(3)Eισάγω όνομα Χρήστη
και κωδικό πρόσβασης
(4) Σύνδεση
(5) Επιλέγω Εφαρμογές
TAXISnet
(6) Στην 5η επικεφαλίδα,
επιλέγω τον Φόρο
εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων.
(7) Από την επόμενη οθόνη επιλέγω το πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ
(😎 Έχουμε την κεντρική
οθόνη με επικεφαλίδα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
και από κάτω
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021
(9) Κάτω αριστερά,υπάρχει το πεδίο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
όπου και το εκτυπώνω.
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Α Π Ο Δ Ο Χ Ω Ν
●●●●●●●●●●●
Ο Πίνακας αποτελεί τον
κεντρικό οδηγό της
φορολογικής δήλωσης.
Συγκεκριμένα περιέχει τις :
Ακαθάριστες αποδοχές,
το Φορολογητέο ποσό,
τον Παρακρατηθέντα φόρο,
την Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,
της ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗΣ/ΛΕΠΕΤΕ
και τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ για τα :
Αναδρομικά της κύριας σύνταξης
για τα έτη 2015 και 2016 ,
Αναδρομικά του 10μήνου 2018 για την επικούριση /ΛΕΠΕΤΕ.
Τα ποσά της ανωτέρω κατάστασης ήδη έχουν μεταφερθεί στους
προβλεπόμενους κωδικούς του:
Ε1 που αφορούν την:
Κύρια σύνταξη και την
Επικούριση/ΛΕΠΕΤΕ.
Συγκεκριμένα έχουν ενημερωθεί
οι κωδικοί :
303 – 304 Κύρια Σύνταξη
321 – 322 Επικούριση
315 – 316 Παρακρατηθείς
Φόρος
333 – 334 Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης,
άρθρου
43Α ν.4172/2013
Τα ποσά των τροποποιητικών δηλώσεων, θα μεταφερθούν όταν
θα ανοίξει η διαδικασία.
Ο σκοπός της ανωτέρω ανάλυσης μου, εστιάζεται στον έλεγχο της
ορθότητας των ποσών και όχι η απλή επιβεβαίωση ότι τα ποσά έχουν μεταφερθεί στους
προβλεπόμενους κωδικούς.
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
●●●●●●●●●●●●●●●
Όπως ανέφερα και πιο πάνω η κατάσταση περιλαμβάνει τις :
Ακαθάριστες Αποδοχές,
το Φορολογητέο ποσό,
τον Παρακρατηθέντα Φόρο
και την Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης.
Για να προβούμε στον
έλεγχο των ανωτέρω ποσών, θα πρέπει να έχουμε στα χέρια
μας, τα δώδεκα (12) μηνιαία εκκαθαριστικά της σύνταξης
για το έτος 2 0 2 0.
Ειδικά όσοι έχουμε αρνητική προσωπική διαφορά, διαπιστώνεται
αδυναμία εκτύπωσης αρκετών εκκαθαριστικών.
Για το εκκαθαριστικό του
ΜΑΙΟΥ 2020 , υπάρχει πρόβλημα εκτύπωσης, καθώς μας εμφανίζει
ως “τεθνεότες” και με μεγάλες αποκλίσεις στα επιμέρους ποσά.
Αναμένουμε την έκδοση του.
α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
●●●●●●●●●
Κανονικά το μηνιαίο ποσό των
ακαθάριστων- Μεικτών αποδοχών θα πρέπει να είναι σταθερό για
όλο το 12μηνο του 2020.
Οι μεικτές αποδοχές αποτελούνται
από την Εθνική Σύνταξη, την Ανταποδοτική Σύνταξη και
την Προσωπική διαφορά (αρνητική ή θετική)
Εάν πολλαπλασιάσουμε το ανωτέρω άθροισμα των μεικτών αποδοχών
Χ 12 , βρίσκουμε τις
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.
β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ
Εάν από τις Ακαθάριστες-Μεικτές
αποδοχές , αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, βρίσκουμε το Φορολογητέο ποσό.
ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ περιλαμβάνουν :
την Ε.Α.Σ Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων ν.3863/10 και ν.3865/10 και
την Υγειονομική Περίθαλψη/ ΤΥΠΕΤ
Το φορολογητέο ποσό της κύριας σύνταξης, έχει μεταφερθεί στον
κωδικό 303 ή 304
γ. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Εάν πολλαπλασιάσουμε τον μηνιαίο
παρακρατηθέντα φόρο του εκκαθαριστικού Χ 12 βρίσκουμε τον ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ
ΦΟΡΟ, που θα πρέπει να συμφωνεί με την κατάσταση της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ.
Συνήθως ο μηνιαίος φόρος είναι ο ίδιος για τους 12 μήνες.
Θα δείτε όμως, πως ο φόρος του ΙΑΝ.2020 έχει μια μικρή απόκλιση
των € 3,03 σε σχέση με τους υπόλοιπους 11 μήνες.
Το ποσό του παρακρατηθέντος
φόρου, έχει μεταφερθεί στον κωδικό 315 ή 316
δ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
άρθρου 29 ν.3986/11
Εάν πολλαπλασιάσω την μηνιαία
Ε.Ε.Α Χ 12, βρίσκω την ετήσια εισφορά αλληλεγγύης που μεταφέρεται
στον κωδικό 333 ή 334 του Ε1 της φορολογικής δήλωσης
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗΣ/ΛΕΠΕΤΕ
●●●●●●●●●●●●●
α. Για να συμφωνήσουμε τα ποσά της Επικούρισης, θα πρέπει να έχουμε εκτυπώσει τα 12 μηνιαία
εκκαθαριστικά.
Εδώ έχουμε προβλήματα, ως προς την εμφάνιση των μηνιαίων
τακτικών αποδοχών.
Για παράδειγμα μέχρι και τον 06/2020 έχουμε το ίδιο ποσό.
Από τον 07 μέχρι και τον 12/2020 έχουμε διαφορετικό μεικτό ποσό.
Το εκκαθαριστικό του 12/2020 είναι εσφαλμένο, καθώς υπάρχει
διαφορά μεταξύ του πληρωτέου ποσού του εκκαθαριστικού και
του ποσού πίστωσης του
λογαριασμού μας. Αυτό οφείλεται στην αναδρομική παρακράτηση
της εισφοράς υπέρ ΣΣΕΤΕ για τους μήνες 10,11,12/2020.
Η παρακράτηση έγινε στην πίστωση του λογαριασμού μας,
ενώ στο εκκαθαριστικό του 12/2020 εμφανίζεται μόνο ΜΙΑ (1) κράτηση.
β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
●●●●●●●●●
Οι κρατήσεις είναι η :
Μείωση Ν.3986/11 και ο
Κλάδος Ασθένειας ΤΥΠΕΤ
γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ
Εάν από τις ακαθάριστες
αποδοχές, αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, βρίσκουμε το Φορολογητέο ποσό της
Επικούρησης/ΛΕΠΕΤΕ,
που ήδη έχει μεταφερθεί
στον κωδικό 321 ή 322
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
10μηνου 2018
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ/
ΛΕΠΕΤΕ.
Στις 21/7/2020 λάβαμε τα
αναδρομικά του 10μηνου
του 2018 που αφορούσανε
την Επικούριση /ΛΕΠΕΤΕ
α. Ακαθάριστες Αποδοχές
Πολλαπλασιάζουμε τις
μηνιαίες μεικτές αποδοχές Χ 10 και βρίσκουμε τις
Ακαθάριστες αποδοχές.
β. Κρατήσεις
Οι κρατήσεις είναι η μείωση
του ν.3986/11 και το ΤΥΠΕΤ
γ. Φορολογητέο Ποσό.
Εάν από τις ακαθάριστες
αποδοχές αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, βρίσκουμε το φορολογητέο ποσό του
10μηνου του 2018
δ. Φόρος που παρακρατήθηκε
Επί του φορολογητέου ποσού λογίζουμε φόρο 20% και βρίσκουμε τον παρακρατηθέντα φόρο.
Όταν θα ανοίξει το σύστημα των
τροποποιητικών, το φορολογητέο
ποσό του 2018 , μαζί με τον παρακρατηθέντα φόρο, θα πάει και θα ενσωματωθεί με τα
φορολογικά ποσά του έτους 2018.
Το μεν φορολογητέο ποσό
θα προστεθεί στον κωδικό 321 ή 322 της επικούρησης και ο παρακρατηθείς φόρος
στο πεδίο 315 ή 316.
10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ν.4051 και 4093/2012
●●●●●●●●●●●●●●
α. Στις 23/10/2020, λάβαμε τις μνημονιακές κρατήσεις
των ν.4051 και 4093/2012
που κριθήκανε
αντισυνταγματικές και
αφορούσανε το χρονικό
διάστημα :
11/6/2015 έως 12/5/2016
β. Για τα αναδρομικά αυτά,
υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων.
Η εκτύπωση γίνεται μέσω του
efka.gov.gr που εκτυπώνουμε και τα μηνιαία ενημερωτικά της
κύριας σύνταξης.
γ. Το σημείωμα περιλαμβάνει
τις Ακαθάριστες Αποδοχές,
τις Κρατήσεις που είναι μόνο το ΤΥΠΕΤ, ως και το
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ των
ετών 2015 και 2016
δ. Όταν θα ανοίξουν οι
τροποποιητικές δηλώσεις
θα γίνουν δύο (2) ξεχωριστές δηλώσεις αναδρομικών για
τα έτη 2015 και 2016.
ε. Τότε τα φορολογητέα ποσά θα προστεθούν στα ποσά της κύριας σύνταξης για τα έτη 2015 και 2016 στον κωδικό 303 ή 304.
11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΕΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ Ε1
●●●●●●●●●●●●
α. Γίνεται επιβεβαίωση
– επικαιροποίηση των στοιχείων μας. Υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώσουμε το e-mail μας.
Για τα υπόλοιπα στοιχεία μας θα πρέπει να μεταβούμε στο
μητρώο της ΔΟΥ.
β. Στα πεδία 013 ή 014, θα
επιλέξουμε με ” Χ” πάνω στη λέξη ΝΑΙ, εάν είμαστε συνταξιούχοι
και έχουμε γεννηθεί μέχρι
31/12/1955
γ. Τα πεδία που είναι
προσυμπληρωμένα στο Ε1 είναι :
301 – 302 Ποσά Μισθωτών
303 – 304 Ποσά κύριας σύνταξης
321 – 322 Επικούρηση/ΛΕΠΕΤΕ
315 – 316 Παρακρατηθείς Φόρος
333 – 334 Ειδική Εισφορά Αλληλ.
δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
667 – 668 Τόκοι
(προ φόρου)
ημεδαπής προέλευσης
675 – 676 Φόρος 15% που
παρακρατήθηκε
Υπάρχουν και πεδία που αφορούν τόκους για λογαριασμούς που
τηρούνται στο εξωτερικό.
781 – 782 Συμπληρώνουμε τα
ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά αφορούν π.χ.
πώληση ακινήτου, Εφάπαξ από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς
οργανισμούς, διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κληρονομιές,
δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών
ποσών, κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ , επίδομα γέννησης κ.α.
12. ΠΟΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΠΕΔΙΑ 049 – 050
α. Το ποσοστό των δαπανών,ανέρχεται
στο 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από συντάξεις και μέχρι του ποσού των 20.000
β. Σε περίπτωση που οι δαπάνες εντός του 2020, αφορούν σε καταβολές φόρου, ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς
Τράπεζες, ενοίκια ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ
το 60% του εισοδήματος από σύνταξη, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών, περιορίζεται στο 20%, υπό την
προυπόθεση ότι οι δαπάνες έχουν
καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής.
Τα ενοίκια αφορούν την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του
φορολογουμένου , ως και το ποσό ενοικίου των φοιτητών σε άλλη πόλη.
γ. Οι ανωτέρω κωδικοί 049 – 050,
δεν είναι προσυμπληρωμένοι, αλλά
το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, συμπληρώνεται από τους φορολογουμένους.
δ. Οι κυριότερες δαπάνες που γίνονται
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αφορούν:
Διατροφή, ένδυση, υπόδηση, είδη νοικοκυριού, υπηρεσίες, υγεία, μεταφορές,
επικοινωνίες, εκπαίδευση, καφέ,
εστιατόρια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.α
ε. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης (αντρόγυνο) , το πλεονάζον ποσό του
ενός, μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο
σύζυγο , για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
στ. Ακυρώνεται το πέναλτι φόρου από
22% σε 11%
για όσους δεν έχουν καλύψει το 30%
του πραγματικού εισοδήματος με
ηλεκτρονικές πληρωμές, εφόσον ανήκουν :
(1) στους πληττόμενους από την πανδημία (ιδιοκτήτες ακινήτου που
έλαβαν κουρεμένα ενοίκια, εργαζόμενοι
σε αναστολή εργασίας )και
(2) Είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.
13. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
●●●●●●●●●●
Μέχρι 10.000 συντελεστής 9%
από 10.001-20.000 συντελ. 22%
από 20.001-30.000 συντελ. 28%
από 30.001-40.000 συντελ. 36%
από 40.001 και άνω συντ. 44%
14. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
●●●●●●●●●●●●
Μέχρι ετήσιο εισόδημα 12.000
έκπτωση 777 χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
Εάν έχουμε (1) προστατευόμενο τέκνο
έκπτωση 810
Στα (2) έκπτωση 900
Στα (3) έκπτωση 1.120
Στα (4) έκπτωση 1.340
Για φορολογητέο ποσό πάνω από
12.000, τα ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά € 20 ανά
1.000 εισοδήματος.
Το ισχύον ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από τον φόρο, ο οποίος
προκύπτει από την εφαρμογή του
συντελεστή 9%, στα πρώτα 10.000 του ετήσιου εισοδήματος και του
συντελεστή 22%, στο τμήμα του εισοδήματος, πάνω από τα 10.000
και μέχρι τα 12.000, αν το ετήσιο εισόδημα κινείται μεταξύ των δύο
αυτών επιπέδων.
15. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου που είναι κάτω από € 5
Εάν η οφειλή του φόρου είναι κάτω
από € 30, δεν βεβαιώνεται το ποσό
και δεν έχουμε υποχρέωση καταβολής.
16. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
άρθρου 43Α ν.4172/2013
●●●●●●●●●●●●●
Για εισόδημα μέχρι 12.000 συντ. 0
από 12.001-20.000 συντελ. 2,2%
από 20.001-30.000 συντελ. 5%
από 30.001-40.000 συντελ. 6,5%
από 40.001-65.000 συντελ. 7,5%
από 65.001-220.000 συντελ. 9%
Ευχόμενος για καταβολή μικρού ποσού φόρου ή
καλύτερα να λαμβάνουμε επιστροφή,
Χρήστος Προδρόμου

 

Share.

Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για ότι σας αφορά ;

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας, συμπληρώνοντας το όνομα και το email σας !

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού από αυτόν τον ιστότοπο. Τα στοιχεία που υποβάλετε είναι ασφαλή & δεν μοιράζονται με κανένα τρίτο μέλος ή πάροχο υπηρεσιών.